Kontakt

Kontakt

Styrelse

Ordförande:
Arne Swedin

Mötessekreterare
Ian Björkman

Kassör:
Börje Ajax

Ledamöter:
Åsa Mårtensson
Mona Karlsson
Hasse Eriksson
Jan Axelsson
Marguerithe Lundberg
Dan Larsson
Andreas Falk

Revisorer:
Johan Kallstenius

Thomas Aveheim

Valberedning:
Stefan Pettersson
Pelle Leuf

Webmaster:
Per Palm

Vill du ha kontakt med styrelsen så använder du mailformuläret här intill eller mailar oss på: info@stockholmblues.se

ADRESS: Stockholms Bluesförening, c/o Arne Swedin, Kocksgatan 39, 116 29 Stockholm