STOCKHOLMS BLUESFÖRENING HÅLLER ÅRSMÖTE  SÖNDAG 7 MAJ 2023, KL 16.00 I  S:TA CLARAS KÄLLARE, LILLA NYGATAN 17 I GAMLA STAN.

STOCKHOLMS BLUESFÖRENING HÅLLER ÅRSMÖTE  SÖNDAG 7 MAJ 2023, KL 16.00 I  S:TA CLARAS KÄLLARE, LILLA NYGATAN 17 I GAMLA STAN.

STOCKHOLMS BLUESFÖRENING

HÅLLER ÅRSMÖTE 

SÖNDAG 7 MAJ 2023, KL 16.00 I

S:TA CLARAS KÄLLARE, LILLA NYGATAN 17 I GAMLA STAN.

På mötet kommer det att ske årsmötesförhandlingar på stadgeenligt sätt. Allt material kommer att finnas på plats  som verksamhetsberättelse 2021, dagordning, stadgar, revisionsberättelse, årsredovisning, räkenskapsåret 1 januari 2022-31 december 2022, resultat och balansrapport.

Det kommer att väljas en styrelse för år 2023 och medlemsavgiften för år 2024 kommer att fastställas. Styrelsen föreslår oförändrad avgift för 2024 – 200 kr/år, familjemedlemskap 300 kr/år.

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast söndag 30 april. Du kan skicka brev till ordförande Arne Swedin, Kocksgatan 39, 116 29, Stockholm eller arneswedin@gmail.com Det gäller även frågor inför årsmötet. Glöm inte medlemskortet.

Verksamhetsberättelse, stadgar med dagordning för årsmötet och nytt stadgeförslag från styrelsen bifogas i ett senare mail som pdf.

Vår valberedning behöver er hjälp! Om du är intresserad att ingå i styrelsen för Bluesföreningen eller har förslag på personer som du tycker borde vara med, skall du ta kontakt med vår valberedning.  val@stockholmblues.se Personen som nomineras måste vara tillfrågad. Självklart får valda styrelsemedlemmar hjälp i början. Vi söker en ny revisor.

 I valberedningen ingår: Pelle Leuf och Thomas Aveheim

Stockholms Bluesförening finns på Facebook och www.stockholmblues.se 

Med Vänliga Hälsningar från oss alla i styrelsen: 

Arne Swedin, Åsa Mårtensson, Mona Karlsson, Marguerithe Lundberg, Andreas Falk, Ian Björkman, Jan Axelsson, Hasse Eriksson, Danne Larsson och Börje Ajax (adjungerad kassör)

VÄLKOMMEN!