VIKTIGT Digitalt Årsmöte lördag 29 maj kl 12.00!

VIKTIGT Digitalt Årsmöte lördag 29 maj kl 12.00!

Årsmötet blir digitalt i år. Framflyttat till lördag 29 maj kl 12.00. Mer information om hur man deltar m.m. kommer senast 19 maj. Verksamhetsberättelsen och andra handlingar kommer att skickas ut via medlemsutskick som mail eller som brev med posten till de som inte angett emailadress. Valberedningen tar tacksamt emot förslag på ny kassör. Motioner ska skickas senast 24 maj till info@stockholmblues.se