Stockholms Bluesförening håller årsmöte söndag 26 maj kl 16.00 på S:ta Clara (källaren)

Stockholms Bluesförening håller årsmöte söndag 26 maj kl 16.00 på S:ta Clara (källaren)

STOCKHOLMS BLUESFÖRENING

HÅLLER ÅRSMÖTE 

SÖNDAG 26 MAJ, KL 16.00 PÅ 

S:TA CLARA (KÄLLAREN), LILLA NYGATAN 17 I GAMLA STAN.

På mötet kommer det att ske årsmötesförhandlingar på stadgeenligt sätt. Allt material kommer att finnas på plats  som verksamhetsberättelse 2023, dagordning, stadgar, revisionsberättelse, årsredovisning räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023, resultat och balansrapport.

Det kommer att väljas en styrelse för år 2024 och medlemsavgiften för år 2024 kommer att fastställas. Styrelsen föreslår oförändrad avgift för 2024 – 200 kr/år, familjemedlemskap 300 kr/år.

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast söndag 19 maj. Du kan skicka brev till ordförande Arne Swedin, Kocksgatan 39, 116 29, Stockholm eller arneswedin@gmail.com Glöm inte året medlemskort 2024.

Välkomna!