Kontakt

Kontakt

Styrelsen 2018

Ordförande:

Arne Swedin

Vice ordförande
:
Thomas Aveheim

Sekreterare:
Daniela Toffoli

Kassör:
Lasse Fergman

Ledamöter:

Anna Magnusson
Gunilla Dymott
Kenneth Lindblad
Mia Ahrentorp
Fredrik Karlsson
Danne Larsson

Revisorer:
Johan Kallstenius
Ingrid Svensson

Valberedning:
Staffan Ögren
Mona Östergren
Kjelle Malmberg

Valberedningen kommer att ökas ut med en person till. Om någon är intresserad se nedan hur du kan kontakta oss.

Vill du ha kontakt med styrelsen så använder du mailformuläret här intill eller mailar oss på: info@stockholmblues.se

ADRESS: Stockholms Bluesförening, c/o Lasse Fergman, Kistvägen 12, 122 45 Enskede