Kontakt

Kontakt

Styrelsen 2019

Ordförande:

Arne Swedin

Vice ordförande
:
Thomas Aveheim

Sekreterare:
Rigmor Palmqvist

Kassör:
Lasse Fergman

Ledamöter:

Lisa Berglund
Gunilla Dymott
Kenneth Lindblad
Andreas Falk
Fredrik Karlsson
Danne Larsson

Revisorer:
Johan Kallstenius
Ingrid Svensson

Valberedning:
Mona Östergren
Eva Basthagen
Eva Marie Ljungqvist

Vill du ha kontakt med styrelsen så använder du mailformuläret här intill eller mailar oss på: info@stockholmblues.se

ADRESS: Stockholms Bluesförening, c/o Lasse Fergman, Kistvägen 12, 122 45 Enskede