STOCKHOLMS BLUESFÖRENING HÅLLER ÅRSMÖTE SÖNDAG 15 MAJ 2022, KL 15.00 PÅ MOVITZ PUB & RESTAURANG (KÄLLAREN), TYSKA BRINKEN 34 I GAMLA STAN. ÄNDRAT DATUM. FÖR MEDLEMMAR SOM BETALT MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022.

STOCKHOLMS BLUESFÖRENING HÅLLER ÅRSMÖTE SÖNDAG 15 MAJ 2022, KL 15.00 PÅ MOVITZ PUB & RESTAURANG (KÄLLAREN), TYSKA BRINKEN 34 I GAMLA STAN. ÄNDRAT DATUM. FÖR MEDLEMMAR SOM BETALT MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022.

STOCKHOLMS BLUESFÖRENING
HÅLLER ÅRSMÖTE
SÖNDAG 15 MAJ 2022, KL 15.00 PÅ
MOVITZ PUB & RESTAURANG (KÄLLAREN), TYSKA BRINKEN 34 I GAMLA STAN. ÄNDRAT DATUM.
FÖR MEDLEMMAR SOM BETALT MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022.
 
På mötet kommer det att ske årsmötesförhandlingar på stadgeenligt sätt. Allt material kommer att finnas på plats som verksamhetsberättelse 2021, dagordning, stadgar, revisionsberättelse, årsredovisning räkenskapsåret 1 januari 2021-31 december 2021, resultat och balansrapport samt redovisning konserter med antalet åhörare. Förslag om nya stadgar från styrelsen kommer att skickas ut till samtliga medlemmar som post eller mail.
 
Det kommer att väljas en styrelse för år 2022 och medlemsavgiften för år 2022 kommer att fastställas. Styrelsen kommer att föreslå oförändrad avgift för 2022 – 200 kr/år.
 
Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast söndag 8 maj. Du kan skicka brev till ordförande Arne Swedin, Kocksgatan 39, 116 29, Stockholm eller arneswedin@gmail.com Det gäller även frågor inför årsmötet.
 
Verksamhetsberättelse, stadgar med dagordning för årsmötet och nytt stadgeförslag från styrelsen bifogas i detta mail som pdf.
 
Vår valberedning behöver er hjälp! Om du är intresserad att ingå i styrelsen för Bluesföreningen eller har förslag på personer som du tycker borde vara med, skall du ta kontakt med vår valberedning. val@stockholmblues.se Personen som nomineras måste vara tillfrågad. Självklart får valda styrelsemedlemmar hjälp i början.
 
I valberedningen ingår: Ammi Melin och Thomas Aveheim
 
Med Vänliga Hälsningar från oss alla i styrelsen:
Arne Swedin, Rigmor Palmqvist, Åsa Mårtensson, Mona Karlsson, Andreas Falk, Ian Björkman, Jan Axelsson, Hasse Eriksson, Danne Larsson och Nils-Erik Bengtsson (adjungerad kassör)
 
VÄLKOMMEN!