STORT TACK TILL ALLA PÅ OLD TOWN BLUES DAY!

STORT TACK TILL ALLA PÅ OLD TOWN BLUES DAY!

Hej! Det har nu gått några dagar sedan Old Town Blues Day! Trots det ostadiga vädret med regn så tyder mycket på att det kom mer besökare än förra året! Alla jag träffade var positiva till arrangemanget! Vill rikta ett stort tack till alla funktionärer som ställde upp gratis. Utan er hade det inte blivit någon Old Town Blues Day! Alla fantastiska artister som spelade. Ni bidrog på alla sätt så folk trivdes! Till alla anställda på Stampen, Engelen, Wirströms, S:ta Clara, Sjätte Tunnan, The Liffey, Movitz tack för att ni ställde upp! Stort tack till Movitz som ställde upp som personalmatsal och skötte festivalförsäljningen av festivalpass på ett föredömligt sätt. Alla i Stockholms Bluesförening och ett speciellt tack till Daniela Toffoli och Lisa Berglund som drog ett stort lass när det gällde att planera schema för funktionärerna m.m. Danne Larsson för allt slit med backline och all planering med den tekniska biten. Hasse Larsson som ställde upp som chaffis när vi behövde honom. Lasse Fergman som sköter alla gager! Stort tack till Pär Ängkvist, Ian Björkman, Arman Sikiric, Kenneth Lindblad och Pär Bergkvist för lån av backline! Hoppas jag inte glömde någon. De som skötte ljudet på respektive ställe och inte minst ni! Besökarna som gjorde denna dag till en fantastisk dag i vänlighetens och kärlekens tecken till musiken! Och vilken stämning ni skapade på varje ställe! Magiskt! Tack för att ni kom och jag hoppas att ni kommer tillbaka nästa år! Målsättningen är att komma tillbaka 2020 med Old Town Blues Day. Det är en stor och tidskrävande apparat så om det finns någon frivillig som kan tänka sig att hjälpa till så är vi väldigt tacksamma. Kontakta då Stockholms Bluesförening. Och ni som tog bilder och filmade får gärna dela med er av detta.

Med Vänliga Blueshälsningar
Arne Swedin ordförande